1,250,000 820,000

  • Báo động thông minh qua điện thoại tích hợp các cảm biến ngoài
  • Phát hiện chuyển động
  • Nói chuyện realtime qua điện thoại 2 chiều.
  • Hình ảnh chuẩn FUll HD xem lại
  • Băng thông sử dụng bằng 1/2 các dòng camera khác.
  • Chức năng Camera P2P cắm là chạy
Camera Wifi Danale C8 dòng cao cấp của Mỹ

1,250,000 820,000

==
0916.343.363
Đi đến